ALGEMENE VOORWAARDEN

Er zijn 2 routes waarlangs de behandeling financieel loopt.

Route1 betreft verzekerde zorg. Route 2 betreft onverzekerde zorg.

Hieronder worden ze per route beschreven.


ROUTE 1:

Verwijzing van de huisarts, vastgestelde psychische stoornis de zgn DSM stoornis of het vermoeden daarvan.

Bij verzekerde zorg verloopt de inschrijving via de website van 1NP.  1NP is onderdeel van de Parnassiagroep en heeft contracten met alle zorgverzekeraars


Verwijzing: de verwijzing van de huisarts moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Namelijk een datum van vóór de aanvang van de behandeling, naam-adres-woonplaats gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code + handtekening verwijzer,  een vastgestelde psychische stoornis of vermoeden daarvan.

Voor verdere aanmeldingsstappen verwijs ik u naar de website van 1NP.


www.1np.nl


Vanaf 2023 geldt het Zorgprestatiemodel. De tarieven zijn afhankelijk hoe lang het consult plaats vindt en het type consult (diagnostiek of behandeling). In mijn praktijk maak ik meestal afspraken van 60 minuten.Eigen risico

In 2023 is deze €385 per persoon.


ROUTE 2:

Is er sprake van onverzekerde zorg (klachten maar onvoldoende voor een DSM stoornis)

Dan ontvangt u een factuur voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg’. Het tarief is  € 122,53 per 45 minuten

en vastgesteld door de NZA.


Telefonisch consult of per email, worden naar rato van de tijdsduur in rekening gebracht.


Verhinderd

Bij afzegging < 24 uur, of no show, wordt de afspraak in rekening gebracht.

Tarief  € 100,-

Een gemiste consult wordt niet door de verzekering vergoed.


In geval van niet betalen binnen de gestelde termijn komen de buitengerechtelijke incasso kosten (minimaal 15%) voor uw rekening.


Klachtenregeling

Als u klachten heeft of minder tevreden bent over de behandeling meldt u dat bij voorkeur bij mij zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast biedt zowel het NIP als ook de wet BIG de mogelijkheid een klacht in te dienen. Voor meer informatie kunt u de desbetreffende websites raadplegen.


Informatie wordt uiteraard alleen aan derden verstrekt met uw toestemming.

HOME


Volwassenen GGZ


Marcel D. Jansen

Gezondheidszorgpsycholoog


NIP geregistreerd

Schematherapeut

EMDR practitioner

BIG 79009831225

KvK 587 08502

Contact


06 4200 6542


Herengracht 500

1017 CB Amsterdam


psycholoog@naastdeburgemeester.nl

   Psychologiepraktijk

   Naast de burgemeester

Algemene voorwaarden