ALGEMENE VOORWAARDEN

Er zijn 2 routes waarlangs de behandeling financieel loopt.

Route1 betreft verzekerde zorg. Route 2 betreft onverzekerde zorg.

Hieronder worden ze per route beschreven.


ROUTE 1:

Verwijzing van de huisarts, vastgestelde psychische stoornis de zgn DSM stoornis of het vermoeden daarvan.

Bij verzekerde zorg verloopt de inschrijving via de website van 1NP.

Verwijzing: de verwijzing van de huisarts moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Namelijk een datum van vóór de aanvang van de behandeling, naam-adres-woonplaats gegevens van cliënt en verwijzer, AGB-code + handtekening verwijzer,  een vastgestelde psychische stoornis of vermoeden daarvan en een expliciete keuze van de verwijzer voor Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ. Het laatste is bij mij of in  samenwerking met psychiater Dhr. G. Postmes en psychiater Mw. M. Slot.


Hierbij de aanmeldingsstappen voor verzekerde zorg

Ga naar de website van 1NP:  www.1NP.nl

Vervolgens 'vind een behandelaar'

Vervolgens ‘ik heb een verwijsbrief voor Basis- of Specialistische GGZ’

Vervolgens vul in: Naam behandelaar: Jansen, Marcel

Beroep van behandelaar: GZ psycholoog

Klik op de naam en klik op inschrijving.

Volg de stappen; personalia en  uploaden van de verwijzing.

1NP opent een dossier en  het betreft verzekerde zorg dus zonder financiele kosten behalve uw eigen risico.


Eigen risico

In 2021 is deze €385 per persoon.


ROUTE 2:

Is er sprake van onverzekerde zorg (bv. studieproblemen of klachten maar onvoldoende voor een DSM stoornis of relatietherapie)

Dan geldt het tarief OVP (= overig product)  45 min. € 114,41 in 2021.

Prijzen niet basispakketzorg op grond van de zorgverzekeringswet:


Partnerrelatietherapie:

60 min.  € 125,- per stel

75 min.  € 155,- per stel


Telefonisch consult of per email, worden naar rato van de tijdsduur in rekening gebracht.


Verhinderd

Bij afzegging < 24 uur, of no show, wordt de afspraak in rekening gebracht.

Tarief  € 75,-

Een gemiste consult wordt niet door de verzekering vergoed.


In geval van niet betalen binnen de gestelde termijn komen de buitengerechtelijke incasso kosten (minimaal 15%) voor uw rekening.


Klachtenregeling

Als u klachten heeft of minder tevreden bent over de behandeling meldt u dat bij voorkeur bij mij zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast biedt zowel het NIP als ook de wet BIG de mogelijkheid een klacht in te dienen. Voor meer informatie kunt u de desbetreffende websites raadplegen.


Informatie wordt uiteraard alleen aan derden verstrekt met uw toestemming.

HOME


Basis / Specialistische GGZ


Drs. Marcel D. Jansen

Gezondheidszorgpsycholoog


NIP geregistreerd

EFT therapeut

Schematherapeut

EMDR practitioner

BIG 79009831225

KvK 587 08502

Contact


06 4200 6542


Herengracht 500

1017 CB Amsterdam


info@naastdeburgemeester.nl

   Psychologiepraktijk

   Naast de burgemeester

Algemene voorwaarden